Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)


jankag888@gmail.com

Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


pondelok 28. marca 2016

Zamyslenie

Slúžte im ako Pánovi 

Napísal: Martin Luther

„Oddane im slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom.“ Efezským 6:7


Manželský stav možno isto vnímať ako úmorné životné povolanie, ktoré vyžaduje mnoho námahy a práce, ak stratíš pohľad na Božie dielo, na Jeho inštitúciu manželstva, požehnanie a slovo. Preto sa uč, ako môžeš nášmu Pánu Bohu dobre slúžiť aj doma a že vôbec nie je nutné vykonávať niečo mimoriadne. Lebo otec domácnosti, ktorý svoj dom spravuje v bázni pred Bohom a svoje deti i služobníctvo vedie k poznaniu Boha, k disciplíne a slušnosti, taký muž je v požehnanom, posvätnom postavení. Podobne aj matka domácnosti, ktorá zaopatruje svoje deti tým, že im dáva jesť a piť, umýva ich a kúpe, taká žena si nemôže žiadať posvätnejší stav, ktorý by Boha viac potešoval. Sluhovia, muži aj ženy, takisto slúžia Bohu, keď robia to, čo im kážu ich páni. A ak veria v Krista, tým, že upratujú izby či leštia topánky, Boha oslavujú viac ako všetci mnísi, ktorí sa modlia, postia, slúžia omšu a ponúkajú akúkoľvek ušľachtilú Božiu službu, pýšiac sa ňou. (Domáca postila, zv. 1, s. 95)
 
Zamyslenia vyberá z Lutherových diel vydvateľstvo Lutheran Press a publikujeme ich s jeho povolením.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára