Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)


jankag888@gmail.com

Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


piatok 13. februára 2015

Kam cestovať v roku 2015 podľa lietajúcich hviezd?
Kam cestovať? Sami zvážte.

Energia lietajúcich hviezd sa využíva v uzatvorených nehnuteľnostiach. No mne sa energie týchto hviezd osvedčili aj v geografickom meradle. Centrum som označila malé, no nechcela som prekryť tam sídliace štáty.


JV – drevo 4 a zem # 2  – zem môže byť v pohybe – zemetrasenia. Aj vlády môžu byť v pohybe.
V prvom rade je potrebné ošetriť negatívnu zem kovom. Teda rozum do hrsti, sústrediť sa, porozumieť, zaviesť systém a poriadok, autoritu, rozvážne konať. V praxi sa lieči táto energia aj slanou vodou, tak pozor na more. 


- oheň 9 a kov # 7 – tavenie kovu ohňom – finančné problémy, požiare, výbuchy, vášne, ľahkovážne správanie. Sucho.
Potrebný je živel voda – intuícia, meditácia, upokojenie, zamyslenie, múdre konanie.
Ale aj zavádzanie technológií, ktoré budú vyrábať pitnú vodu z mora, inak nastane veľká migrácia obyvateľstva. 


JZ – zem 2 a oheň # 9 – ženská vášeň môže byť aj pozitívna, radosť, šťastie, zamilovanie, vášeň, no môže vyústiť aj do šialenstva. Tiež otupenosť duchovna, strácanie duchovného zraku, alebo strácanie dôvery v predstaviteľov cirkvi.
Potrebný je živel kov v podobe rozumu – sústredenie sa, koncentrácia, systém, poriadok, múdra duchovná autorita.


Z – kov 7 a zem # 5 – zvrátenosť, zlé myšlienky, táranie. Pozor na toxickú potravu duševnú aj fyzickú.
To by chcelo očistu duše aj tela slanou vodou. Tak pozor na more. Vyčistenie energií, mysle, ducha. Radšej pokora a pokánie ako vyliatie mora či zemetrasenia. Radšej pôst, ako nerozumné plytvanie zdrojmi a finančné otrasy. Radšej kompromis ako násilie. V pravde a v pokore prežiť tento rok. Nech táto pieseň je vašou hymnou.


SZ – kov 6 a drevo # 4 – prišla energia lásky, no muži ale aj politici môžu byť neverní, nezodpovední, do vnútorných záležitostí sa môžu nevhodne miešať iné krajiny.
Tu je potrebný živel drevo, stratégiu krajín smerovať k rastu životnej úrovne, nestratiť východné trhy.  


S – voda 1 a zem # 8 – na sever prišla hojnosť a požehnanie. Rozvoj vedeckého výskumu. No spomalenie reprodukcie.
Zem môže správne regulovať vodu, peniaze, no môže ju aj hatiť v podobe nízkej pôrodnosti.
Ak chcete vycestovať za prácou, sever je dobrá voľba. 


SV – zem 8 a kov # 6 – územia sú pod nebeským požehnaním, pomoc  od spriatelených krajín, úspech s vlastníctvom pôdy alebo územím, silná autorita, dobrá stratégia, sila vojska, zachovanie bohatých zdrojov vo vlastníctve.V – drevo 3 a voda # 1 – umienenosť, agresivita, útoky, súd, hádky, alkoholizmus, podvod od vlastných rodinných príslušníkov, alebo členov národa, sťahovanie národa, krádeže, odliv peňazí, záplavy.
Tu je potrebný živel oheň v podobe lásky, porozumenia, kompromisu, vcítenia, charity, pokory, pokánia, modlitieb.  


Stred – zem 5 a drevo # 3 – odhaľovanie korupcií, väzenie, hazardné hry, špekulácie, vzbura, hádky, ochorenie pečene, žlčníka v dôsledku zlosti, stresu, nelojálnosť, strata zamestnancov alebo zamestnania.
Tu je potrebný živel oheň v podobe lásky, porozumenia v rodinách aj v národoch, sociálneho cítenia, charity, obetavosti. Vyvarujme sa napätiu. Každý sám od seba dávajme lásku, robme dobré skutky, svojim najbližším povedzme, ako ich milujeme, aj podľa toho konajme. Takto prečkáme v pokoji tento rok. 


Pane, Stvoriteľ a najmocnejší vládca Neba a Zeme, 
prosím, zošli svoju vrúcnu lásku rodinám a národom, 
ktoré to najviac potrebujú. 

A daj múdrosť stredo-slovanským národom, 
aby pochopili, že nie sú ani východ, ani západ,
že sú spojovacím mostíkom 
medzi východom a západom.
Mediátorom, zbližovateľom.  
Tak sa staň.
Amen.ŽENA


Milí priatelia,

dnes mi prišla takáto múdra, citlivá, krásna báseň a nemôžem sa nepodeliť
s ňou s vami...Tonda Oleksík


ŽENA

Malý chlapec sa spýtal mamy:
Prečo plačeš?
Pretože som žena, povedala mu.
Nerozumiem! povedal syn.
Jeho mama ho len objala a povedala:
A nikdy ani neporozumieš.

Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca:
Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu? ...
Všetky ženy plačú bez dôvodu,
bolo všetko, čo mohol otec odpovedať.

Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále
nerozumejúc, prečo ženy plačú.
Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa:

Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko?
Boh odpovedal:

Keď som urobil ženu, musela byt výnimočná.
Urobil som jej PLECIA dosť silné na to,
aby uniesla váhu sveta,
ale natoľko jemné,
aby poskytovali pohodlie.

Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa
a odmietnutie, ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí.

Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať,
keď sa všetci ostatní vzdávajú a starať sa o svoju rodinu
napriek chorobám a únave, bez sťažovania sa.

Dal som jej CIT milovať svoje deti za všetkých okolností,
dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo.

Dal som jej ODVAHU prijať svojho manžela napriek
jeho chybám a sformoval som ju z jeho rebra,
aby chránila jeho srdce.

Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel
nikdy neraní svoju ženu,
ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť
stáť vedľa neho bez výhrad.

A nakoniec som jej dal SLZU,
ktorú vyroní,
ktorá je výlučne jej,
aby ju použila
kedykoľvek ju bude potrebovať,
aby to zvládla.
Na tú slzu má naozaj právo,
nik nevydrží bez slova toľko ako žena!

Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí,
v postave, ktorú má,
ani v spôsobe akým si češe vlasy.

Krása ženy musí byť v jej očiach,
pretože tie sú bránou k jej srdcu,
miestu, kde sídli láska. ...

dajte si veľký pozor,
aby ste nerozplakali ženu,
lebo Boh počíta jej slzy!

Žena vyšla z mužovho rebra,
nie z jeho nôh, aby bola pošliapaná,
nie z jeho hlavy, aby bola povýšenecká,
ale z jeho boku, aby mu bola rovnou...
Z miesta pod ramenom,
aby bola chránená,
a vedľa srdca,
aby bola milovaná...