Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)


jankag888@gmail.com

Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


piatok 13. februára 2015

Kam cestovať v roku 2015 podľa lietajúcich hviezd?
Kam cestovať? Sami zvážte.

Energia lietajúcich hviezd sa využíva v uzatvorených nehnuteľnostiach. No mne sa energie týchto hviezd osvedčili aj v geografickom meradle. Centrum som označila malé, no nechcela som prekryť tam sídliace štáty.


JV – drevo 4 a zem # 2  – zem môže byť v pohybe – zemetrasenia. Aj vlády môžu byť v pohybe.
V prvom rade je potrebné ošetriť negatívnu zem kovom. Teda rozum do hrsti, sústrediť sa, porozumieť, zaviesť systém a poriadok, autoritu, rozvážne konať. V praxi sa lieči táto energia aj slanou vodou, tak pozor na more. 


- oheň 9 a kov # 7 – tavenie kovu ohňom – finančné problémy, požiare, výbuchy, vášne, ľahkovážne správanie. Sucho.
Potrebný je živel voda – intuícia, meditácia, upokojenie, zamyslenie, múdre konanie.
Ale aj zavádzanie technológií, ktoré budú vyrábať pitnú vodu z mora, inak nastane veľká migrácia obyvateľstva. 


JZ – zem 2 a oheň # 9 – ženská vášeň môže byť aj pozitívna, radosť, šťastie, zamilovanie, vášeň, no môže vyústiť aj do šialenstva. Tiež otupenosť duchovna, strácanie duchovného zraku, alebo strácanie dôvery v predstaviteľov cirkvi.
Potrebný je živel kov v podobe rozumu – sústredenie sa, koncentrácia, systém, poriadok, múdra duchovná autorita.


Z – kov 7 a zem # 5 – zvrátenosť, zlé myšlienky, táranie. Pozor na toxickú potravu duševnú aj fyzickú.
To by chcelo očistu duše aj tela slanou vodou. Tak pozor na more. Vyčistenie energií, mysle, ducha. Radšej pokora a pokánie ako vyliatie mora či zemetrasenia. Radšej pôst, ako nerozumné plytvanie zdrojmi a finančné otrasy. Radšej kompromis ako násilie. V pravde a v pokore prežiť tento rok. Nech táto pieseň je vašou hymnou.


SZ – kov 6 a drevo # 4 – prišla energia lásky, no muži ale aj politici môžu byť neverní, nezodpovední, do vnútorných záležitostí sa môžu nevhodne miešať iné krajiny.
Tu je potrebný živel drevo, stratégiu krajín smerovať k rastu životnej úrovne, nestratiť východné trhy.  


S – voda 1 a zem # 8 – na sever prišla hojnosť a požehnanie. Rozvoj vedeckého výskumu. No spomalenie reprodukcie.
Zem môže správne regulovať vodu, peniaze, no môže ju aj hatiť v podobe nízkej pôrodnosti.
Ak chcete vycestovať za prácou, sever je dobrá voľba. 


SV – zem 8 a kov # 6 – územia sú pod nebeským požehnaním, pomoc  od spriatelených krajín, úspech s vlastníctvom pôdy alebo územím, silná autorita, dobrá stratégia, sila vojska, zachovanie bohatých zdrojov vo vlastníctve.V – drevo 3 a voda # 1 – umienenosť, agresivita, útoky, súd, hádky, alkoholizmus, podvod od vlastných rodinných príslušníkov, alebo členov národa, sťahovanie národa, krádeže, odliv peňazí, záplavy.
Tu je potrebný živel oheň v podobe lásky, porozumenia, kompromisu, vcítenia, charity, pokory, pokánia, modlitieb.  


Stred – zem 5 a drevo # 3 – odhaľovanie korupcií, väzenie, hazardné hry, špekulácie, vzbura, hádky, ochorenie pečene, žlčníka v dôsledku zlosti, stresu, nelojálnosť, strata zamestnancov alebo zamestnania.
Tu je potrebný živel oheň v podobe lásky, porozumenia v rodinách aj v národoch, sociálneho cítenia, charity, obetavosti. Vyvarujme sa napätiu. Každý sám od seba dávajme lásku, robme dobré skutky, svojim najbližším povedzme, ako ich milujeme, aj podľa toho konajme. Takto prečkáme v pokoji tento rok. 


Pane, Stvoriteľ a najmocnejší vládca Neba a Zeme, 
prosím, zošli svoju vrúcnu lásku rodinám a národom, 
ktoré to najviac potrebujú. 

A daj múdrosť stredo-slovanským národom, 
aby pochopili, že nie sú ani východ, ani západ,
že sú spojovacím mostíkom 
medzi východom a západom.
Mediátorom, zbližovateľom.  
Tak sa staň.
Amen.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára