Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)


jankag888@gmail.com

Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


piatok 30. augusta 2013

Choroby, úrazy a príčiny

Pripravila som vám druhú pomôcku. Táto pomôcka vám pomôže sa zamyslieť nad svojou chorobou či nad svojim úrazom. Lebo nič nie je náhoda. Všetko má svoju príčinu a svoj následok.
Je múdre sa zastaviť a zamyslieť, prečo sa mi to stalo. A poučiť sa, aby som sa vyzdravel, alebo aby som predišiel ďalšiemu úrazu.
Ak máte telesnú zmenu na ľavej časti tela, tak sa treba zamyslieť nad situáciou, ktorú ste nezvládli.
Ak máte telesnú zmenu na pravej časti tela, tak sa treba zamyslieť nad osobou, ktorú ste nevedel spracovať alebo nad majetkom či iným predmetom, ktorý vám leží v žalúdku.

Tu sú príklady na zamyslenie sa nad svojou situáciou:

Čo je zaujímavé na systéme, že ľavá strana tela - materiálna - je prepojená s pravou mozgovou hemisférou, teda s duchovnom. 
A pravá strana tela - duchovná - je prepojená s ľavou mozgovou hemisférou, teda logickou. Napríklad ja som si nedávno zlomila pravú ruku. Nezvládla som situáciu spojenú so 4. srdečnou čakrou. Mala som byť viac láskavá, namiesto toho, aby som rozdávala rady. Pravá ruka je spojená so srdečnou čakrou a nezvládnutou situáciou. 
A to nebolo všetko. Musela som sa naučiť pracovať s PC myšou ľavou rukou. Tým sa mi viac otvorila pravá mozgová hemisféra, teda duchovno, intuícia, vnuknutia. 
A našla som perlu... Získala som jemnejšiu motoriku na ľavej ruke a rozvíjala intuíciu v pravej mozgovej hemisfére. 

To je príklad, ako sa dá nájsť pravdepodobná príčina vášho fyzického stavu a premeniť ju na pozitívny stav. Ale hlavne sa poučiť a viac chybu neopakovať. 

Tiež naše výčitky, že sme mali niečo spraviť inak, ako sme spravili, privolávajú nám fyzický trest. Naša výčitka je naše trestanie. Je to vibrácia, ktorá priťahuje fyzické tresty. Napríklad zlomenie ruky, ako sa to stalo mne:) Už mám ponaučenie, nebudem sa viac trestať. Treba si uvedomiť, že každý v danej chvíli sa rozhodne ako najlepšie vie. Ak sa ukáže, že sa nerozhodol správne. Nie je to pravda. Vždy je všetko správne. Či sa rozhodneme tak, či onak. Či pôjdeme tou cestou, alebo inou. Každá nám niečo poučné prinesie. 

Viem, naše duševné a telesné stavy nie sú také jednoznačné, ani ich príčiny. Toto je len návod, ako sa dá o sebe premýšľať. Pohľadať príčinu a odstrániť ju zo svojho života. Je to len jedna tretina nášho šťastia. Ľudské šťastie. 
Ale svojim srdcom aj vôľou sa dá veľká časť šťastia získať. Neviete, kde robíte chyby?

Urobím vám analýzu vašej osobnosti a viac sa spoznáte. Alebo obom partnerom či celej rodinke. 
Prestanete seba i druhých súdiť, vnesiete do života viac pochopenia a láskavosti. Otvoríte si čakry a začnete žiariť. 


Druhým šťastím je pozemské šťastie. 
Vaše prostredie je vašim šťastím či nešťastím. Buď vás podporuje, alebo vás brzdí vo vývoji. 
To je druhá tretina vášho šťastia. A verte mi, je to tak. V každom rodinnom dome či byte nájdem príčinu vášho problému. A prezradím vám, ako sa dá odstrániť. No musíte to sami chcieť. Nemôžem nikoho nútiť. Musíte ma sami osloviť. Lebo inak je to neoprávnené zasahovanie do vašej karmy a to si nechcem dovoliť. Možno máte prežiť život v istých problémoch, aby ste sa poučili a viac ich neopakovali. Je to na ľudskej vôli, ako problémy odstráni a poučí sa. Niekto si ich odtrpí. Niekto sa chytí príležitosti a napraví, čo sa dá. 

Môžem vám urobiť projekt vašej domácnosti presne na mieru členov rodiny a energií v nej. Zosúladiť vaše osobné energie s energiami členmi rodiny a zosúladiť každého člena rodiny s energiami domácnosti. Je to zložitejší proces, ale výsledok stojí za to. Ale to už musí každý sám zažiť. Vyskúšať a pochopiť. Inak osud vášho domova nespoznáte a nepochopíte. Len na svojom osude. 


Tretiu tretinu tvorí nebeské šťastie. 
To sme si zvolili svojim dátumom narodenia a to je dané. Dá sa len pochopiť, nie zmeniť. 


Napíšte mi:    jankag888@gmail.com


© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVEDS láskou má svet nádej:

http://www.youtube.com/watch?v=XR6EbriVzEM


Oheň zvady 

Charles Spurgeon

„Ak vypukne oheň, zachváti tŕnie a spáli obilie v krížoch alebo obilie na koreni, alebo pole vôbec, ten, kto zapálil oheň, musí to úplne nahradiť."

2. Mojžišova 22:5

Ale akú náhradu dá ten, čo hodil ohorok chyby alebo uhlík zmyselnosti a zapálil duše ľudí plameňom pekla?

Vina je nevyčísliteľná, náhrada nemožná. Ak je aj tomuto previnilcovi odpustené, aký zármutok mu spôsobí pohľad späť, lebo nemôže napraviť spúšť, ktoré vykonal! Zlý príklad môže zapáliť oheň, ktorý nestlmia roky napraveného charakteru. Spáliť jedlo je zlé, ale o čo horšie je zničiť dušu! Môže byť pre nás užitočné rozjímať nad previneniami našej minulosti a pýtať sa, či aj teraz v nás nie je zlo, ktoré môže poškodiť duše príbuzných, priateľov alebo susedov.

Oheň zvady je hrozné zlo, keď vypukne v cirkvi.

Kde sa mnohí obracajú a Boh je oslavovaný, tam žiarlivosť a závisť účinne konajú diablovu prácu. Tam, kde je uskladnené drahocenné zrno, odmena za námahu, tam prichádza oheň nepriateľstva a zanecháva po sebe len dym a kôpku popola. Beda tým, skrze ktorých to prichádza. Nech sa to nikdy nestane skrze nás, pretože hoci nemôžeme odškodniť, zaiste budeme trpko ľutovať, čo sme spôsobili. Tí, čo živia ohne, si zaiste zaslúžia zahanbenie, ale ten, čo zapálil, je najväčším vinníkom. Nezhoda obvykle zachváti tŕnie. Je živená pokrytcami a vyznávačmi iba podľa mena. Pokračuje však medzi spravodlivými rozdúchaná vetrom pekla a nikto nevie, kde skončí.

Ty Pane, ktorý dávaš pokoj, sprav nás tvorcami pokoja a nikdy nám nedovoľ napomáhať ľuďom zvady alebo dokonca neúmyselne spôsobiť rozdelenie medzi tvojím ľudom.

zdroj: www.evs.sk


štvrtok 29. augusta 2013

OsvietenieMilí moji, pripravila som jednoduchú pomôcku na to, aby sme sa dokázali viac kontrolovať 
a uvedomili si, kde robíme v živote chybu, kde si škodíme. Na tomto obrázku si iste každý
z nás nájde kvalitu svojho života. A pochopí, čo treba na sebe zmeniť, aby prežil život
v šťastí a v mieri. Lebo ovocím ducha je láska, radosť, zhovievavosť, pokoj, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. 
A tak, keď sa cez deň niečim prehrešíte, pohladkajte si svoju čakru a povedzte jej, že sa to už nestane:)  Lebo ona sa uzatvorí a telesné orgány v jej okolí nedostanú výživu, nedostanú energiu. Ak sa človek bude stále a stále niečim prehrešovať voči sebe, záznam v jeho energetickom poli sa zväčšuje práve v tom mieste, na ktorom sa prehrešuje. A potom
z takéhoto duševného rozpoloženia je len krôčik k telesnej poruche.
Druhý extrém je, ak je človek príliš ľahostajný, nič ho nebaví, je apatický. Vtedy sa čakry príliš otvoria a vypúšťajú z človeka jeho životnú energiu.Krásna duša:
Ak dokážete krásne regulovať svoje prvé tri čakry (viď obrázok - od dola), vstúpite do sveta lásky, do štvrtej čakry. 

Ak budete milovať Stvoriteľa, ak budete žiť v láske a začnete si vážiť hodnotu akéhokoľvek života, od rastlín až po planéty a hviezdy, bude vám otvorená "trinásta komnata". Povznášajúce:

Malý Budha - osvietenie
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVED


TOTO SI POZRITE!


Už ste sa niekedy sami seba objali? Skúste to. 
Harmonizácia čakier

Pohodlne sa usaďte a dajte si slúchadla. 
mužský vs. ženský mozog - vtipná prednáška

http://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_name=campaign_132
Koniec chrbtice je dôležitý.
Pán doktor má veľmi hravé cvičenia,
ale aj účinné.
1. čakra

2. čakra

3. čakra

4. čakra

5. čakra

6. čakra

7. čakra

Zlatý slávik - Tomáš Klus:


utorok 27. augusta 2013

Odpustenie dlhov

Tak veľmi všetci túžime po pokojnom a šťastnom živote. Čítame množstvo literatúry, aby sme našli kľúč ku šťastiu. Obľúbené sú rôzne prednášky a semináre zamerané na nájdenie šťastia. No keď prídeme domov, do svojho prostredia, eufória pominie a my zase hľadáme šťastie tam vonku. Zase nás to ťahá na prednášky, aby sme sa niečo naučili. A opäť upadneme do stereotypu.

Čo vám týmto úvodom chcem povedať?


Dve jednoduché pravdy:Šťastie nájdete v sebe!


Začnite odpúšťať dlhy. Všetci sme previazaní a spútaní dlhmi voči iným ľuďom a oni zase voči nám.

V modlitbe "Otče náš" je toľko kúziel a moci, že si to nevieme ani predstaviť.

"... a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom..."

Mnohým sa vám nedarí. Máte pocit, že ste prekliati. Nie je to tak. Sami si môžete pomôcť a vymaniť sa zo svojho jarma. Začnite odpúšťať dlhy! Modlitba nie je na to, aby ste len niečo očakávali. Treba začať od seba.

Napríklad ja pre vás píšem nezištne články. Ani tak nie ja, ale moja intuícia, moja duša, ktorú len počúvam a vykonávam, čo mi šepká. Ani jeden článok nie je z rozumu. Všetko ide zo srdca a len pre vás. Vy nemáte voči mne žiaden dlh, nič od vás za to nepýtam ani neočakávam. Ak potrebujete odomňa pomoc vo forme projektu, tak vám ho robím za oveľa nižšiu cenu, ako je na trhu, aj tú ešte znižujem. Veľkú časť práce robím pre vás zadarmo, teda vám odpúšťam váš dlh. Chápete to?
Aj mne je mnohé odpustené.

Odpúšťajte si dlhy. Niekto vám ublížil, odpustite mu jeho dlh. Niekto vás požiadal o pomoc, odpustite mu jeho dlh alebo časť dlhu. Aj vám bude odpustené. To je Boží zákon. Posuniete sa ďalej vo svojom živote. Už nebudete mať pocit prešľapovania na jednom mieste. Nehnevajte sa na ľudí, odpustite im ich previnenie, odpustíte im dlh a oslobodíte sa. Oslobodíte aj ich. Treba im dať hranice, aby viac takéto dlhy nerobili. Aby vás nestresovali a pod. Ale treba im dlh odpustiť. Treba im odpustiť. Najviac prežívame dlhy v materiálnom svete. Nevieme odpustiť za dedičstvo, nevieme odpustiť za minuté peniaze. A čo tak duchovné previnenia? Tie nie sú na prvý pohľad hmatateľné, ale častokrát sú ešte horšie. Ak vás niekto vo vypätých situáciách urazí, urobí si u vás dlh. Odpustite mu. Nechcel to. Odpustite mu jeho dlh. Aj ten váš, ktorý máte niekde inde bude iste odpustený.

Lebo platí:

"... a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom..."


Ak nastane vo vašom okolí a medzi vašimi ľuďmi, ktorých sa to týka, takáto reťazová reakcia, budete slobodní a šťastní! Bez otrockej reťaze dlhov. 
Na našej planéte, na našej mamičke Zemi bude radosť žiť. 

Začnite túto myšlienku odpúšťania dlhov šíriť a aj ňou žiť. Ocitneme sa všetci v mieri,v pokoji, v láske. Náš život bude krásnou meditáciou.Opäť sa mi stalo, že som dodatočne našla video k mojej téme. 
Veľmi ma vždy poteší, že kráčam správnou cestou.
Buď slobodný ako motýľ
Zosúlaďte sa s prírodou!


Niekto to vie intuitívne. Má okolo seba pokojné prostredie a vie prežiť život v pokoji a v mieri. Ale mnohí takýto dar nemajú a okolité prostredie ich ťahá nadol. Ani sami nevedia prečo sa nevedia vymaniť z kolotoča života, ktorý si vôbec neprajú.
Na prednáškach sa nadchnú a doma po pár dňoch ich to stiahne tam, kde boli. Viete, prečo je to tak? Lebo vás vaše prostredie nepodporuje. Vaša domácnosť vás ťahá nadol, ľudia okolo vás vás ťahajú nadol. A vy sa neviete z toho vymaniť.


Moji milí priatelia,

už tým, že moje články pravidelne čítate, tak sme spolu prepojení. Nič nie je náhoda. Ak sme sa takto stretli, potrebujeme sa. Potrebujeme odpustiť dlh a potrebujeme rezonovať, súzvučiť so svojim okolím.
Ja vás oslobodím od energií, ktoré vás vo vašom domove ťahajú nadol a odpustím vám veľkú časť dlhu, ktorý by ste mi inak museli dať. Iste aj mne bude zase inde odpustené. Niekto iný mi zase pomôže, niečo dá lacnejšie.

Toto je príklad krásnej symbiózy ľudí. Takto by to malo prebiehať medzi ľuďmi.
Aj takto sa môžete zapojiť do krásnej reťaze odpustenia dlhov. Vstúpiť do života lásky, pokoja, porozumenia, mieru.

Ak máte pocit, že sa vám v živote nedarí. Som tu pre vás. Doteraz sa mi vždy podarilo odhaliť problém v domovoch. Vaša domácnosť je váš osud. Celé jej zoskupenie, jej obsah aj jej obyvatelia majú svoje vibrácie, ktoré na seba pôsobia. Rozlúštenie je kľúč k slobode!Napíšte mi:   jankag888@gmail.comKľúč je vo vás a vo vašom bezprostrednom prostredí. Nie v prednáškach. Tá doba je za nami.
Volá vás vaša duša a prírodné energie. To je celá pravda.

Vraciame sa tam, na čo sme zabudli. Vedia to len malé deti a starí ľudia. Babka, ktorá žila celý život sama na lazoch a nikdy nikde nebola, vám povie takú životnú pravdu, že vám spadne sánka. Odkiaľ to vie? Vy ste to hľadali v množstve prednášok a kníh. A ona to vie!
Môj maličký vnúčik, nemá ešte ani 5 rokov, mi povedal: "Starká, zastav myšlienky!"
Odkiaľ to vie?

Oni to vedia. Lebo si žijú svoj duchovný život. Ich duša rozpráva a spieva. A oni ju počujú.
Lebo maličké deti prišli na tento svet nedávno z Pravdy a starí ľudia sa do nej vracajú. Kiež by tá prestávka, odlúčenosť v našom živote nebola.
Toto je veľmi krásne a múdre o výchove detí

Povinne si to vypočujte rodičia, budúci rodičia aj starí rodičia!

Doba učenia ustupuje. Doba rozumu ustupuje. Doba obete ustupuje. 

Prišla doba súzvuku so svojou dušou a s prírodou, s jej živlami, s kozmom, s hviezdami a s ľuďmi. 

Buďme slobodní a staneme sa tvorcami. Staneme sa Pravdou. 
Toto je nádherná meditácia na očistenie vzťahov, na odpustenie dlhov:Dajte si slúchadla a pohodlne sa usaďte.
Modlitba sv. Františka z Assisi

http://www.youtube.com/watch?v=OH4rXIaATHg
kapela CITRON:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5DloRFilaJ4

http://www.youtube.com/watch?v=fTCarRErRVk

http://www.youtube.com/watch?v=SSWVOsEWlJc


sobota 10. augusta 2013

Láska a dary

Dnes sa vydáva dcérka mojej priateľky. A tak ma napadlo napísať niečo o láske a dávaní.Veď láska je vlastne sebadávanie a to najrozličnejšími spôsobmi:

- svojou radosťou z prítomnosti
- svojou intimitou telesnou aj duchovnou
- svojimi dobrovoľnými a láskyplnými službami
- pekným slovom, vyznaním lásky, pochvalou, úsmevom
- darčekom, po ktorom ten druhý túži

Sú rôzne prejavy lásky. Každý máme tie svoje, ktoré sú nám blízke a prirodzené. Ale treba si všímať, aké sú prirodzené u vášho partnera, partnerky. Lebo obyčajne tie dokáže aj prijímať a poznať, že je milovaný.

Aby to nebola láska ako v tom príbehu o koníkovi a psíkovi. Boli veľkí priatelia. Psík mal koníka tak veľmi rád, že keď mal kostičku, tak ju priniesol koníkovi. A zase koník dával psíkovi svoje seno. Tak veľmi sa mali radi, že od hladu umreli.


Múdre a vtipné pre mladých, ale aj pre nás zrelších:Preto si všímajte, na čo váš partner s radosťou reaguje. O čom hovorí, o čom sníva, čo by si prial. Len tak vaša láska neumrie. Nedávajte mu darček, ktorý sa páči vám, ale ktorý sa páči jemu. Ak očakáva pekné slovo, pohladenie, tak mu namiesto toho nechoďte uvariť kávu. Ak potrebuje pomoc v domácnosti ako prejav lásky, tak mu namiesto toho nevyznajte lásku, lebo vy ste to tak cítil a potreboval povedať. Ale ona potrebovala pomôcť pri varení obeda. Ale platí to aj naopak. Hovorí sa, že nemému ani vlastná matka nerozumie. Treba povedať partnerovi, po čom túžite. Niekedy je ťažko odhadnúť situáciu.
Ak budete tráviť spolu veľa času, tak už nemusíte hovoriť. Rečou lásky sa vám stane telepatia. Viem to, lebo to sama zažívam. Na niečo si pomyslím a už to mám donesené. Tak sa len zasmejeme, že práve to som ti v duchu povedala:)Teraz vám prezradím všeobecné pravidlá pri dávaní darov.DARY AKO PREJAV LÁSKY A ÚCTY

„Daj – bude ti dané. Praj, bude ti priane."

Kto prestane dávať, stratí schopnosť milovať. Upadne do osamelosti a zúfalstva, lebo prestal rešpektovať duchovný poriadok stvorenia. Dbajte na to, aby energia lásky prúdila. Dávajte bez podmienok a nárokov na splácanie. Daj – bude ti dané. Dar k vám príde a nemusí to byť od obdarovaného človeka. Činy lásky podporia vaše pozitívne myslenie a vaše snívanie.


Nevynechám oslavy narodenín, výročí, sviatkov a podobných príležitostí.
Pošlem pozdrav.
Pomôžem niekomu, kto ma potrebuje.
Hýčkam samú/samého seba.
Usmievam sa. Rozjímam.
Som ku všetkým milá/ý, aj k tým, ktorých mám doma.
Každý deň objímem ľudí, ktorých mám rada/rád a poviem im to.

Dávajte také dary, ktoré druhého potešia. Dary dávané od srdca nemusia vždy toho druhého potešiť. Dokonca, ak ich nepotrebuje, vytvárajú mu doma mŕtvu škodlivú energiu.
                 
Dokonca sú dary, ktoré podľa Feng shui sami o sebe prinášajú zlú energiu. Tieto dary nikdy nikomu nedávajte, ani svojim nepriateľom:

Ostré a pichľavé darčeky – nože, nožnice, otvaráky na víno, na obálky, zbrane a pod. Tieto dary vysielajú nepriaznivú energiu plnú hádok, nedorozumení a nešťastia.

Hodinky, budíky, kalendáre. Nedávajte ich starším osobám, merajú časovú dĺžku. Staršia osoba mladej môže takýto dar dať. 

Červené ruže s tŕňmi. Vyvolávajú problémy vo vzťahoch. Vhodné sú žlté alebo rúžové bez tŕňov. Žiadne kvety s tŕňmi, pichliačmi či špicatými listami.
Nie sú vhodné rezané kvety. Je to umierajúci kvietok.

Topánky. Predstavujú nešťastie tomu, kto nosí darované topánky. Neplatí to, ak kupujeme topánky dieťaťu. 

Ak niektorú z týchto vecí niekomu darujete, poproste ho, aby vám symbolicky dal mincu. Tento akt znamená, že za dar si zaplatil a nie je to viac považované za dar.

Nevhodné sú prázdne šperkovnice, peňaženky a pod. Vždy treba dať dovnútra symbolicky peniaze alebo malý darček ako symbol šťastia a hojnosti.


Napríklad tri čínske mince s nekonečným uzlom šťastia
(symbol nepretržitého toku hojnosti a šťastia)

Dobrým zvykom je oslávencovi darovať tortu. No nesprávnym zvykom je pri želaní sfukovať sviečky. Vtedy si želanie odfúkne.
K torte treba prichystať svietnik na čajovú sviečku a drevené zápalky. Oslávenec si sám zapáli sviečku zápalkami, niečo si v duchu bude priať a sviečku treba nechať samú dohorieť. Vtedy sa želanie dostane do neba.
Samotný svietnik je múdrym darčekom na budúce želania.   
Vhodné dary podľa znamení zverokruhu


Trafiť sa do vkusu a prianí blízkej rodiny alebo priateľov býva neraz ťažké. Človek narodený v termíne tesne vedľa iného znamenia, sa môže prejavovať ako susedné znamenie zverokruhu. V literatúrach nie je ohraničenie znamení jednotné. Preto treba človeka s takýmto dátumom narodenia viac spoznať a podľa toho, ku ktorému znameniu svojim správaním inklinuje, vybrať darček. Ak viete hodinu narodenia a viete si tak zistiť jeho ascendent, môžete darčeky rozšíriť podľa ďalšieho znamenia zverokruhu.
Vhodné darčeky podľa znamenia sú súčasťou analýzy osobnosti. Darček pre vás.


Ak neviete, aký darček by ste si mali priať, alebo aký darček darovať svojim blízkym, napíšte mi. Pripravím vám hodnotný duchovný darček, ku ktorému sa budete vy alebo vaši obdarovaní vracať celý život. Je to analýza osobnosti taká, akú ste dosiaľ nepoznali. Okrem numerológie 

a astrológie je výnimočná tým, že na základe prírodných živlov vám zharmonizujem život, vašu osobnosť, vaše prostredie, vaše vzťahy. Aby váš život sa stal krásnou meditáciou. Aby ste žili v prítomnosti, 

v pokoji, v šťastí, v láske, v zdraví, v hojnosti. 


Pri konkrétnom probléme pridávam prílohy zdarma. 

Je to práca na dva dni, cca 30 strán o vás. Stojí len 15 €.
Analýzu urobím aj vo vašom jazyku. Preklad stojí 5 €. 

Napíšte mi:   jankag888@gmail.com
  

Matka Terezasobota 3. augusta 2013

Chýba vám životná energia? - V.

Každý občas potrebujeme nič nerobiť. V samote sa pohodlne usadiť a počúvať krásnu hudbu. Hudba je to, čo nás pozdvihne, upokojí, nabije energiou.

Zvuk je vibráciou. Rozvibruje a otvorí naše čakry. Rozprúdi krv. A my ten zvuk, tú nádhernú hudbu dokážeme krásne prežívať. Len tak pri nej snívať, alebo nás prinúti k spevu či tancu, alebo nás prinúti cestovať a byť prítomní na živom koncerte a riadne sa odviazať.Moja generácia vyrastala na takejto muzike. 
Počúvala sa doma, chodilo sa do divadla hudby, hrala sa na diskotékach.
Všetci sme mali dlhé vlasy, aj dievčatá aj chlapci. Nosili sme riflové oblečenie. 
Krátke sukničky, dreváky alebo čižmy s vysokou platformou. 
Móda sa opakuje:)
Neužívali sme žiadne drogy. 
Nič sme nevedeli o podprahovom pôsobení. 
Nerozumeli sme anglicky. 
Vnímali sme hubdu...gitarku, bicie...
Občas sa nejaká kapela objavila v Budapešti alebo v Prahe
a my sme neváhali...
Po rokoch, keď už mohli prísť aj k nám, tak už boli 
poniektorí starčekovia, ale videli sme ich naživo...
To bol zážitok...

A zato nie sme horší...
To je iná hudbička:) Sugestívna. 
Klasika je klasika. 

Poznáte? 
Iste som mnohých zabudla uviesť.Deep Purple
http://www.youtube.com/watch?v=PfAWReBmxEs&list=TL4DArf5_Qrv4


Led Zeppelin
http://www.youtube.com/user/ledzeppelin/videos

http://www.youtube.com/watch?v=CxEu0QN6nzk


Uriah Heep
http://www.youtube.com/watch?v=m4o--q6xuvs


Nazareth
http://www.youtube.com/watch?v=WISogScYNXA


Black Sabbath
http://www.youtube.com/watch?v=jBi7XvJKlMo&list=TLRCbu71ssVuY


Pink Floyd
http://www.youtube.com/watch?v=2eraVXLPgD4
http://www.youtube.com/watch?v=8nuzdzSJlZo


Status Quo
http://www.youtube.com/watch?v=krK7Q49o6uA


Scorpions
http://www.youtube.com/watch?v=SUMcA--ejOc&list=RD02WISogScYNXA


Jethro Tull
http://www.youtube.com/watch?v=gWubhw8SoBE


Slade
http://www.youtube.com/watch?v=bHoPYLQvnQM


Jimi Hendrix
http://www.youtube.com/channel/HCz7nObzT4qB4


Sting
http://www.youtube.com/watch?v=cA46ZNjrzeY&list=PL8FC1E5295A9C2548


Carlos Santana
http://www.youtube.com/watch?v=Rtlm5oID4Bg&list=TLARlvMyLIOoM


Eric Clapton
http://www.youtube.com/channel/HC8P2kuqWoveE


Suzi Quatro
http://www.youtube.com/watch?v=ph6DHoN-H6M


Bruce Springsteen
(aj Sting)
http://www.youtube.com/watch?v=pDjQRgoOcpk


Qeen
http://www.youtube.com/watch?v=1tMHKje4dV8


Phil Collins
http://www.youtube.com/watch?v=zKVq-P3z5Vg


Mick Jagger
http://www.youtube.com/watch?v=6yGFuX2KDQs
http://www.youtube.com/watch?v=yxas_UCrWas

Zaspievajte si. 

Spevom rozvibrujete a liečite pečeň, zmiernite hnev.


Slovenská rodná dedina
http://www.youtube.com/watch?v=bfr1uHcowSE


Zahučali hory, zahučali lesy
http://www.youtube.com/watch?v=MpC_fnndq74


Najkrajšia hviezdička
http://www.youtube.com/watch?v=_ZP3i3gCI9g


Ešte si ja pohár vínka vypijem
http://www.youtube.com/watch?v=5EcLWPx8IMk&list=PLA619D251F01172EC


Ešte vínko nevykyslo
http://www.youtube.com/watch?v=ubY_cGiif48&list=PLA619D251F01172EC


Nepi Jano nepi vodu
http://www.youtube.com/watch?v=6fo6ePa-1yM

A teraz niečo na upokojenie:)Enya - Teraz sme slobodní
http://www.youtube.com/watch?v=NL8AyKtxgWs

Liečivá hudba
http://www.youtube.com/watch?v=tuqMXsUGrAc


Čínska bambusová flauta
http://www.youtube.com/watch?v=0YCAcXiHEdk

http://www.youtube.com/watch?v=Ac2wvjdZXK4&list=PLBCA003877760A03A


Krásna čínska hudba
http://www.youtube.com/watch?v=WrJgdeawUwo


Spievanie veľrýb
http://www.youtube.com/watch?v=_oC7rdreEx4


Vlny oceánu
http://www.youtube.com/watch?v=dsDTJ__jioo


Vtáčí spev
http://www.youtube.com/watch?v=FEp04dgOwPE