Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)jankag888@gmail.com
Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


pondelok 28. januára 2013

Duchovné bytosti - podpora a upokojenie

Ešte by som chcela doplniť predchádzajúci článok. Spomínala som našich zosnulých, ako sa chodia lúčiť so svojimi blízkymi. Ako presne vedia, kde kto sa práve nachádza
a ako vedia rýchlo prekonať aj veľké vzdialenosti. Oni aj na svojich pohreboch vidia
a počujú, ako sa o nich hovorí. Či v dobrom, alebo či v zlom. Tiež cítia bolesť, ak ich telo dajú ich blízki kremovať v krematóriu. Za pár dní ich duša nie je celkom odpojená od tela. Preto upálenie tela cítia. Klasika je klasika. Uložiť telo k odpočinku do zeme. Duša má čas sa v pokoji od neho oddeliť. 

No pre svojich blízkych zosnulých môžeme urobiť aj viac. Napríklad dať im slúžiť svätú omšu, aby mali v staronovom svete ľahšiu cestu. Kto nenavštevuje sväté stánky, tak stačí, ak sa za nich občas doma pomodlí. Vyšle im lásku, vďačnosť, úctu. Pomôže im to. Mnohé národy majú vo zvyku svojim predkom pripravovať obetné dary. A nielen svojim predkom, ale aj všetkým duchovným bytostiam, ktoré obývajú ich domovy, aby si ich udobrili. Vo svojich domovoch majú domáce oltáre, kde kladú obetné dary pre duchovné bytosti. Napríklad kvety, ovocie, sušienky, uvaria kávu alebo čaj. Niektorí dajú aj cigarety či alkohol. Tiež peniaze. Pritom pália sviečky alebo vonné tyčinky. Dym modlitby
a obetné dary prenáša do iného sveta. Oltáriky sú tiež zasvätené nielen predkom, rôznym duchom, ale aj rôznym bôžikom. Úlohou takýchto domácich oltárov je chrániť dom pred zlom a prinášať ich majiteľom zdravie, šťastie a peniaze. 


Aj slovenské domácnosti majú svoje zvyky. Moja stará mama, dobrá katolíčka, mala
v jednej miestnosti v dome bielizník so zásuvkami. Na tomto bielizníku mala biely obrus
a na ňom sošku Panenky Márie a Ježiša Krista a po stranách svietniky. Nad týmto oltárom mala na stene zavesené zrkadlo v širokom zlatom ráme a bolo naklonené tak, aby sme sa v ňom videli. Tu sa chodievala modliť, páliť sviečky. Ale najviac si ju pamätám, ako sedávala večer po tme v kuchyni. V sporáku praskalo drevo, bolo tam príjemne teplo a ona sa s pátričkami v ruke každý večer modlila. Rada som ju počúvala, lebo vedela rozprávať príbehy, čo sa kedysi stalo, ako žili a tiež veľa čítala, tak príbehy
z prečítaných kníh. Druhá stará mama, evanjelička, bola taká dobrá a milá ku každému, že niektorí ľudia zo širokej rodiny sa modlia k nej, ako k svätej bytosti. Obyčajne každá rodina má svojho svätého príbuzného, ku ktorému sa modlí a jeho fotografiu majú na domácom oltári. Alebo fotografiu svojich viacerých predkov. 


Dve dobré rady:

- Nevystavujte spoločne fotografie zosnulých a živých. Nevystavujte ani fotografie mŕtvych, aby ste ich nedržali tu. 

- Majte v úcte svojich predkov. V rode je vaša sila. A najväčšia sila je vždy od starých rodičov. Aj od rodičov, ale od starých rodičov je väčšia. Starajte sa o ich pietne miesto, čistite, vyzdobte, zapáľte sviečky, pomodlite sa za nich.

Už v starej Číne poznali silu rodu. Veď učenie Feng shui vzniklo najprv pozorovaním prírodných zákonov a samotnej prírody a umiestňovaním hrobiek tak, aby boli posilou pre ďalšie generácie.  Tomuto sa hovorí Jin Feng shui - Feng shui pre mŕtvych. Až neskôr sa tieto poznatky začali uplatňovať aj pre príbytky živých ľudí - Jang Feng shui.

Aj kresťania majú prikázanie - Váž si rodičov. Nie je to príkaz, je to návod, ako byť šťastný a čerpať silu. 

"Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj" (Ex 20,12).
  • Zachovávanie tohto prikázania poskytuje spolu s duchovnými darmi aj časné dary pokoja a blahobytu.
  • Nezachovávanie tohto prikázania prináša veľké škody spoločnosti i jednotlivcom.


U nás v rodine sa na Vianoce traduje, že pri štedrovečernej večeri sa nachystajú taniere aj pre blízkych, ktorí nemôžu byť s nami. A pre smrťku, aby sme si ju udobrili, tak každý dáme pre ňu zo svojho taniera niekoľko opekancov vedľa na servítku a necháme ich tam celú noc až do rána. Keď sa z nich nasýti, vyhodíme ich. 

Na ochranu je dobré nosiť zlatý hladký krížik ako prívesok na retiazke. Nikdy nenoste ukrižovaného Pána Ježiša. Mohlo by vám to do života priniesť utrpenie. Ten patrí do kostolov. Aj Panna Mária na prívesku je výborná pre ochranu.
Noste ich na srdečnej alebo hrdelnej čakre. Budú žehnať nielen vás, ale aj tých, ktorí ich budú pri stretnutí s vami vidieť. Je to výborný spôsob, ako zlú energiu premeníte na dobrú a tým si skvalitníte aj svoju osobnú auru a svoju charizmu.


Kedysi sa konali dožinkové slávnosti. Niektoré obce si tieto tradície zachovali dodnes.
V septembri pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie obyvatelia
v krojoch idú v sprievode a nesú kríž a dožinkový veniec odovzdajú starostovi obce. Potom idú spoločne odovzdať plody zeme k oltáru. Kvety, chlieb, víno, hrozno, hostiu. Takto sa poďakujú za úrodu, aby jej bolo hojnosť aj na budúce.

Moja milá blízka rodina mi poslala takéto fotografie z dožiniek. Kostol nádherne vyzdobený darmi od našej matičky Zeme. Je to nádherný prejav úcty, vďaky a Lásky. 


V októbri sa vyrezávali z tekvíc strašidlá, aby sa z domov odohnali zlí duchovia. Naši predkovia, aj tí a hlavne tí pohanskí, mali veľa krásnych zvykov k uctievaniu predkov, duchovných bytostí, k uctievaniu Zeme, Slnka, Mesiaca a ostatných planét. Mnohé pohanské tradície prevzali kresťania.

Všetky tieto svetelné bytosti od svätých, rodinných svätých, ostatných blízkych zosnulých až po anjelov strážnych či archanjelov, ale aj iné duchovné bytosti či entity, majú radi obetné dary. Vedia z nich vysať energiu, ktorá ich upokojí. Preto je dobré pravidelne im prinášať dary. Páliť sviečky či vonné tyčinky. 

Vyberte si vznešenejšie miesto pre váš oltár. Môže byť v hale oproti vašim vchodovým dverám. Bude neustále čistiť energiu a priťahovať do života dobré veci. Niektorí poradcovia odporúčajú spraviť oltár na severozápade. Má to logiku z hľadiska paláca duchovných mentorov, ale tu prosím nepáľte sviečky. Maximálne tak vonné tyčinky.

Každý človek má svoju životnú hviezdu. Každá životná hviezda má obsadený niektorý
z palácov, zo svetových strán. Odtiaľ môže každý človek výdatne čerpať životnú energiu a dostávať pomoc z duchovného sveta.Ak vás zaujíma, odkiaľ máte čerpať svoju životnú energiu 
kde si urobiť svoj domáci osobný oltárik, tak mi napíšte. Na oltárik položte sošku alebo obrázok svätca či obrázok duchovnej bytosti (archanjela, anjela). Prineste mu na tanieriku obetné dary, napríklad jabĺčko, sušienky, oriešky, sušené ovocie, v šálke uvarenú kávičku a podobne. Je to prejav vďaky za to, čo pre vás robí. Pri zapaľovaní sviečky zápalkami povedzte -
"Túto sviečku zapaľujem pre teba .......... ako obetný dar."
Pomodlite sa a nechajte sviečku dohorieť. 
Na druhý deň obetné dary vyhoďte. Nie sú vhodné na konzumáciu. 

Aj tu platí zákon dávania a brania. Stále len žiadame a prosíme. Je potrebné aj dávať.

Takéto obetné dary môžete pripraviť aj pre bytosti, ktoré žijú vo vašej domácnosti
v paralelnom svete, ktorý nevidíme. Ale on tu je. Je lepšie s týmito splubývajúcimi vychádzať dobre, akoby ste sa ich mali báť, alebo ich ignorovať. Zjemníte tým svoje vnímanie a porozumiete intuícii a signálom z okolia. Budete sa vedieť lepšie orientovať vo svojom živote a prijímať múdre rozhodnutia. 

V roku 2013 môžete páliť sviečky na juhu. Vyhnite sa centru, juhozápadu a západu.
V ostatných smeroch môžete použiť vonné tyčinky.
No práve tam, kde sú negatívne energie, ktorým sa máte vyhýbať, je dobré umiestniť sväté predmety, ktoré budú neustále negatívnu energiu transformovať na čistú energiu, budú vytvárať posvätný priestor. Napríklad sošky alebo obrazy svätých, hladký kríž, Sv. Bibliu. Každý podľa vlastného výberu a vierovyznania. Budú vám prinášať do života požehnanie.
Veľa požehnania
                                                  Janka

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVED


Modlitba za ochranu domu:

https://www.youtube.com/watch?v=W3RrPhba96MPohanské zvyky:


Práca s energiami:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára