Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)jankag888@gmail.com
Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


streda 29. augusta 2012

Dobrá karma

Milí priatelia,

žijeme v neuveriteľne rýchlej dobe. Nie je to náhoda. Prišiel vek Vodnára. Do tohto veku sa rodia deti na jednej strane možno náročnejšie na výchovu (lebo im nerozumieme, chceme ich vtesnať do už prežitých štruktúr), ale vnútorne veľmi vnímavé a citlivé.
Vibrácie vesmíru sa zrýchľujú a začínajú čistiť, čo je nežiadúce. My, ktorí sme sa narodili v roku, ktorý začínal číslom jedna, sme egoistickí, samoľúbi. Zažili sme veľký technický pokrok, ale tým sme potlačili veľa prirodzeného, čo je ukryté v každom z nás. Prišiel čas, aby sme to znovu objavili. Je to jediná cesta, ktorá je správna a múdra.
A preto milí priatelia, zastavte sa na chvíľu, nechajte ten zhon. Choďte do prírody, sú tam teraz mimoriadne uzdravujúce energie. A zabudnite na všetko. Vnímajte len prítomnosť chvíle. 

Keď som začala písať tento blog, môj prvý príspevok bol o troch druhoch šťastia, ktoré človeka sprevádzajú. 

Nebeské šťastie je dané prvým nádychom na tejto matičke Zemi. Týmto nádychom sme dostali do vienka vibrácie planét, ktoré boli vtedy akurát usporiadané. No nie je to náhoda. My sme si toto šťastie vybrali sami, aby sme v škole života skúsili a zažili ľudí
a situácie, ktoré potrebujeme k rozvoju našej duše. A preto nie je náhoda, kto sú a akí sú naši rodičia, naši priatelia. Nesúďme ich, sú našim dobrom. 
Pozemské šťastie je druhé šťastie, ktoré sme si vybrali. Je to krajina, v ktorej žijeme. Je to mesto, v ktorom žijeme. Je to náš dom či byt, v ktorom žijeme. Toto šťastie máte teraz v moci ovplyvniť. Môžete sa presťahovať do krajšieho prostredia. Môžete si vylepšiť svoj domov, priniesť do neho kus prírody. Neviete ako? 

Som tu pre vás, aby som vám poradila. 


No a tretie šťastie je ľudské. Aj toto je vo vašich silách. Stačí sa len zmeniť. Zmeniť svoje myšlienky, zmeniť svoje správanie a príde vám dobrý osud. Jedna myšlienka sa mi veľmi páčila: Keď nám je dobre, tak buďme radi a keď prežívame krušné chvíle, tak tiež je v tom niečo pozitívne. Rozpúšťame si karmu. Odčiňujeme si to, čo sme iným spravili. Čistíme si svoju dušu, čistíme si svoju cestu za Svetlom. A o to práve  ide vo veku Vodnára. Mnohým možno pripraví náročné skúšky, aby sa očistili. Ale vy im môžete predísť. Ako? Prečítajte si, čo mám napísané pod záhlavím tohto bloku. Urobte každý deň aspoň jeden dobrý skutok.  

Napríklad pošlite kontakt na môj blog svojim blízkym, 

svojim priateľom.  Iste im urobíte radosť.
Nasledujúce vlastnosti vytvárajú dobrú karmu. 
Ich vibrácie majú menej než 14 Hz, preto sa dokážu napojiť na "Zdroj". 
Tým tiež prispievajú k nášmu zdraviu a k dobrému osudu.

(z knihy: Jiří Palka - Dukazy o existenci prevtelování a karmy)

Vibrácie, ktoré sa dostanú ku Zdroju:

Bezprostrednosť, spontánnosť,
bratstvo, pocit spolupatričnosti so všetkým stvorením,
radosť akú majú malé deti,
dobročinnosť, dobrota srdca, duchovná láska, dôvera
harmónia, rovnováha
inšpirácia
jemnosť, ohľaduplnosť, láskyplnosť,
istota o znovuzrodení, o spravodlivosti, o zmysle života
sebadisciplína, sebaovládanie, krása vnútorná a vonkajšia
láska k pravde i ku všetkému stvorenému, láskavosť
mier duše, miernosť vo všetkom
naplnenie, nedať sa vydráždiť a vyprovokovať
nezaujatosť a nezištnosť
objektívnosť, vnútorná čistota, čistota úmyslu, čistota mysle,
vnútorný jas, odovzdanie sa do rúk Božích,
odpovednosť, odriekanie, odvaha
zmeniť, čo sa dá zmeniť
trpezlivosť znášať, čo sa zmeniť nedá
múdrosť ich rozoznať
ochota ísť druhému v ústrety,
ochota ku spolupráci v dobrej veci, k pomoci, službe
opravdivosť, vrúcnosť
optimizmus, oslobodenie od negácie, od hrubých vibrácií nižších čakier,
vnútorná sloboda, otvorenosť, nezáludnosť
pevnosť, stálosť, poctivosť, čestnosť,
dodržiavanie slova a sľubu
pokora pred Stvorením, pokora, ochota prijať radu alebo pomoc od bytostí vyšších i nižších,
porozumenie, pochopenie druhého,
poslušnosť, schopnosť sa podriadiť,
pracovitosť, výkonnosť,
prostota múdreho človeka, pružnosť, priateľskosť, dobrý vzťah k ľuďom,
sebadôvera, sebaobetovanie, sebaovládanie, zhovievavosť,
schopnosť komunikovať, schopnosť odpúšťať,
schopnosť pustiť sa do novej veci, urobiť prvý krok, ísť novou cestou,
iniciatíva, skromnosť, znášanlivosť, tolerancia, súcitenie, spravodlivosť, sympatia,
úcta k životu, umenie rozjímať, meditovať, kontemplovať – (zastaviť myšlienky),
modliť sa, odriekavať mantry, pôstiť sa,
vnímať meditatívnu hudbu, nábožné spevy, sväté texty,
úsmevnosť, uznanie, vďačnosť, pochvala,
vedomie zmyslu, účelu života,
vegetariánstvo, vernosť, viera v dosiahnutiu zdravia, v zaistenej obživy,
stav bez priania

Tiež sa mi pozdáva myšlienka, že ak v jednom živote človek trie biedu, môže to byť príprava na ďalší život v hojnosti. Aby, keď bude mať nadostač, bol súcitný k ľuďom, ktorý budú odkázaní na pomoc.
A človek, ktorý má v jednom živote nadostač, veľkú hojnosť a nevie sa s ňou podeliť, môže o všetko prísť. Teraz alebo v budúcom živote bude žobrák, aby precitol, aby si osvojil súcit.
Nakoniec aj tak nám tu nič nepatrí. Nahí sa narodíme a tak aj odídeme.Naša je len duša a tá je cez materiálny svet trénovaná a skúšaná ako obstojí.
 Tiež je však pravda, že v materiálnom svete je dôležitá určitá istota. Ja ako Býk
a Prasiatko niečo o tom viem:) Pocit bezpečia nám umožňuje emočne, intelektuálne
i duchovne rásť.

Prečítajte si tiež tento článok:
http://eldhwen.wordpress.com/2012/08/29/najvacsie-umenie-je-prijat-svoj-zivot/

A pozrite posolstvá:

Postup objednania služby:

Začiatok formulára
Pošlite mi e-mail na jankag888@gmail.com
Ja vám pošlem dotazník.
Po doručení vyplneného dotazníka si dohodneme odmenu na základe rozsahu prác.
Pošlem vám buď číslo účtu alebo adresu bydliska, na ktorú môžete odmenu zaslať.
Prijatú platbu vám potvrdím e-mailom.
Do dvoch týždňov od vyplnenia dotazníka a zaslania odmeny vám doručím mailom hotový projekt.
Týmto moja práca nekončí. Kedykoľvek sa budete potrebovať so mnou poradiť, napíšte mi. 
A nemusí to byť len o projekte. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára