Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)


jankag888@gmail.com

Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


sobota 18. augusta 2012

Číslo a osud

Každé číslo má svoju vibráciu. Ak je toto číslo priradené k domu či bytu, jeho vibrácia pôsobí na jeho obyvateľov. Môže pôsobiť pozitívne, prinášať do života harmóniu. Alebo prinášať nepokoj, prekážky, problémy.
Vo väčšine kultúr čísla hrajú dôležitú úlohu. Ľudia veria, že je dôležité mať dobré číslo domu či bytu, dobré číslo poznávacej značky auta, dobré číslo bankového účtu, dobré číslo účtu sociálneho poistenia, dobré telefónne číslo. Jedni čísla analyzujú také aké sú. Iní čísla sčitujú až pokiaľ im nevyjde výsledok v najjednoduchšej forme - základná číslovka.
Číňania veria, že každé číslo priťahuje do života ľudí osobitnú energiu. Čísla nesčitujú, ale hodnotia ich také, aké sú. Buď sú jin alebo jang. Buď zlé alebo dobré. Buď pri vyslovení znejú pozitívne alebo negatívne.
Ak na konci čísla domu, účtu, telefónu, auta a podobne je číslo 4 alebo 5, alebo číslo má veľa takýchto čísiel, potom to podľa východných kultúr prináša majiteľom negatívny osud. Domy s takýmito číslami obchádzajú. Takéto domy sa ťažko aj predávajú. Pri vyslovení týchto čísiel v čínskom jazyku, ich zvuk im pripomína negatívne vibrácie.
Naproti tomu číslo 2 je veľmi uznávané. Znamená dvojicu, partnerstvo, dobrý vzťah s partnerom, s deťmi, s príbuznými, s priateľmi, s obchodnými partnermi. Preto je vhodné, ak na obraze sú dva stromy, dva kvietky, dve postavy. Hlavne, ak dekorácia v rámci izieb je na juhozápade v oblasti vzťahov. Jeden by znamenal osamelosť, tri a viac neveru. V Číne sa aj svadobné dary dávajú v počte dva, alebo jeho násobku. Aby mladomanželom do života priniesli dobrý vzťah.
Dvojka znamená aj zdvojnásobenie, duplicitu. Ak je dvojka pred osmičkou, znamená to duplicitná hojnosť. Z čínskych znamení sa najviac používa symbol "dvojité šťastie". Tento symbol môžete nosiť pri sebe ako prívesok na retiazke alebo na kľúčenke.
Najsľubnejšie číslo, ktoré posudzujú podľa zvuku, je číslo 8, čo znamená bohatstvo. V súčasnej dobe je toto číslo skutočne najšťastnejšie a bude ešte niekoľko desaťročí. V Číne za takéto čísla áut či účtov sú ochotní zaplatiť nemalý poplatok, len aby im priniesli do života hojnosť. Osmička tiež symbolizuje nekonečno. Preto napríklad obrazy so symbolom nekonečna sú veľmi sľubné. Tiež dekorácie, napríklad v ráme nekonečné osmičky zo špagátu, majú výbornú vibráciu na pritiahnutie hojnosti do domu.


Za nekonečno sa považuje aj slovo, v ktorom sú po sebe dve písmená OO. Príkladom toho sú Google či Yahoo. Tiež výborné číslo je také, ktoré končí osmičkou a pred ňou sú dve nuly, čiže 008. Tiež je výborné číslo, ktoré končí osmičkou a pred ním je jednotka. Výborné pre podnikanie je číslo 888 alebo 328. Viete, čo znamená číslo 328? Číslo 3 je zmena, číslo 2 je duplicita a číslo 8 bohatstvo. Je to zmena k veľkému bohatstvu.
Z čínskych symbolov je najpoužívanejší "nekonečný uzol šťastia". Noste ho pri sebe, prinesie vám úspech. 


Ďalšie výborné číslo je 9. Jeho zvuk v čínštine znie ako dlhý život. Tiež prináša do života šťastné udalosti, napríklad svadbu, narodenie dieťatka a podobne.
Číslo 6 prináša do života nebeské požehnanie, podporu z nebies vo forme priateľov, ktorí sú vám ochotní vždy pomôcť, spoľahlivých obchodných partnerov, lebo aj tí sú vaši nápomocní priatelia. Ale prúdenie pomoci musí fungovať oboma smermi. Teda aj vy ste tí pomocníci pre iných. Toto číslo k vám bude priťahovať také energie, ktoré vám pomôžu ísť životom ľahšie.
Starobylá prax Feng shui považuje za dobré vibrácie čísla 1 - začiatok a 3 - zmena.
Takže, ak máte v adrese číslo, ktoré končí číslom 8, 9, 6, 3 alebo 1, je to dobré znamenie pre vás i pre kupcov. 
Cenu domu stanovte takú, aby mala šťastné čísla.
Uzatvárajte kúpnopredajnú zmluvu v deň, ktorý má v sebe šťastné čísla. 
Nie náhodou sa olympiáda v Pekingu konala 08/08/2008 o 08:08 hod. Bola naprogramovaná na úspech.

A čo na to numerológia?


Numerológovia pracujú s jednoduchými základnými číslicami. Zložité číslo postupne sčítavajú až kým nevznikne výsledok s jedným základným číslom. Napríklad číslo 538 upravíme takto: 5+3+8=16,   1+6=7

Teraz si môžete zistiť, aké vibrácie do života vám prináša váš dom, váš vchod a váš byt podľa postupu numerológie. To znemená, že zložitejšie čísla si postupne sčítajte na jedno základné.


1 – nezávislosť, rozhodnosť


Tento domov vám pomôže dosiahnuť nezávislosť a vodcovstvo. Však môžete pociťovať aj osamelé rána. Niekedy máte pocit, že všetko musíte robiť sám. V rodine je veľmi zložité udržať zdravé vzťahy. Každý z domácich sa chce realizovať vlastným spôsobom a nemieni sa prispôsobiť iným. Spoločné stolovanie je zriedkavé.


2- dvojica, stretávam sa

Tento domov vám poskytne veľa obchodných partnerstiev. Povaha tohto domova hovorí: „Môžem s tebou existovať, ale ... to a to musí nastať“. Problém je – treba veľa diplomacie a nájsť pokoj a rovnováhu. Niekto sa môže cítiť kontrolovaný alebo manipulovaný. Dôležité je, aby jeden druhému povedal, čo potrebuje. Dvojka nasycuje dom rôznymi emóciami. Vaše vzájomné vzťahy sa síce opierajú o partnerstvo a city, ale minca má aj druhú stránku: ustavičné zmeny nálad všetkých obyvateľov domu či bytu sú veľmi mučivé. Okrem toho deti môžu mať v budúcnosti problém s osamostatnením sa a samostatným životom.

3 – komunikácia, vyjadrujem sa

Tento domov má veľa tvorivých energií. Myšlienka je len idea, pokiaľ nenasleduje štruktúra. Jednotlivci môžu cítiť tvorivú explóziu, ale nemusia vedieť, čo robiť s touto energiou. Dom je skvelý pre spisovateľov a umelcov.
Trojka oznamuje, že ide o otvorený dom, najmä pre priateľov a známych. Treba si dať pozor, aby ho okolie nezačalo vnímať ako hotel, do ktorého sa každú chvíľu príde ktosi najesť či vyspať. Bývanie pod ,,trojkou´´ bude viac priať tzv. voľným zväzkom ako typickým manželstvám.


4 – úsilie, tvorivosť


Tento domov má veľa konštruktívnych myšlienok, ale môže tu byť pocit obmedzenia, pomalý rast. Je potrebné zachovať vaše bohatstvo, obmedzené množstvo prostriedkov. Vhodný je pre konzervatívne typy. Pre ostatných je stresujúci, najmä keď veci vyzerajú, ako by išli dole z kopca.
Štvorka garantuje bezpečnosť, rodinnú harmóniu. Každý z domácich sa bude snažiť plniť si svoje povinnosti. Treba si dávať pozor, aby zväzok žijúci ,,pod štvorkou´´ nezaviala nuda a každodenná rutina. Takisto pozor na zdravotné problémy a príliš materiálne zameranie členov rodiny.

5 – pohyb, mením sa, cestujem


Tento domov je domov zmeny. Jednotlivci žijú rýchlym tempom života. Náhle musia zmeniť šatník, kariéru. Vzťahy sú súčasťou osobnosti domova. Snaha zachovať a napredovať vytvára nepokoje. Podráždenosť, škandály a nehody sú veľmi pravdepodobné, pretože tempo je rýchle. Tento domov predurčuje vzostupy a pády. Päťka spôsobuje, že dom či byt bude plný rôznych emócií: tak radosti, ako aj zlosti. Naplnený atmosférou spontánnosti a slobody, to môže byť prednosťou či chybou – to záleží od charakteru obyvateľov. Nie je vylúčené, že vibrácia päťky spôsobí, že sa budete cítiť o niekoľko rokov mladší, čo žiaľ nebude dobre vplývať na stálosť vášho zväzku.6 – cit, rezonujem

Kľúčové slovo pre tento domov je hodnota a harmónia. Dôležité je manželstvo, láska a rodina, umenie, krása a uznanie. Je tu jednoduché sa zamilovať, ale jediný problém je, že jednotlivec sa môže zamilovať do niekoho s úplne inými hodnotami. Vzniká nedostatok uspokojenia a depresia.
Šestka je priam vysnívaným číslom typickej rodiny. Bude priať upevneniu väzieb medzi domácimi. Harmonická vibrácia tohto čísla spôsobí, že oveľa ľahšie znesiete aj rôzne ťažkosti. Musíte si však dávať pozor, aby ste neprepadli lenivosti či závislostiam: objedaniu sa či opilstvu.

7 – múdrosť, snažím sa
 
Tento domov je hlboký mysliteľ. Či už sú to analytické myšlienky alebo duchovné myšlienky, môže vzniknúť ľahko zamilovaný nápad, ktorý sa uväzní v hlave. Tento domov môže byť príliš pohodlný.
Ak žijete v dome či v byte s týmto číslom, všimnite si, či medzi domácimi je ktosi obdarený autoritou – on tvorí základ rodiny. Ak takejto osoby niet, bude ťažké vytvoriť zdravú rodinu. Ale vibrácia čísla sedem môže byť veľmi nápomocná vašim študujúcim deťom.

8 – čin, dobývam
 

Tento domov je tvorcom obchodu a peňazí. Jednotlivci sú asertívni, tvrdí vyjednávači. Pracujú od svitania. Úspech nie je jednoduchý. Vzťahy môžu byť pre prácu a hmotné statky  obetované. Musia riešiť veľa karmických problémov. Treba sa držať morálky. Musíte rátať s mnohými investíciami do tohto domu či bytu. Opravy, zlepšenia, výmena zariadenia. Netrápte sa však pre financie. Osmička vám bude pomáhať ich získať, ale o rodinu sa musíte už postarať sami.

9 – oddanosť, pomáham
 
Je to číslo na oslavu priateľstva a súcitu pre ľudí. Jednotlivci zdieľajú a pomáhajú. Radi sa zúčastňujú spoločenských akcií.
V čase, keď žijete ,,pod číslom deväť´´ očakávajte veľa zmien vo svojom živote i v živote svojich spolubývajúcich. Nebojte sa ich, budú pre všetkých výhodné. Vibrácie tohto čísla, žiaľ, neprajú dlhodobým zväzkom, preto napríklad vaše deti dosť rýchlo opustia domov.
Každá negatívna vibrácia čísla domu či bytu sa dá ošetriť. Neviete ako? Ja vám poradím. 

Ak idete kupovať dom či byt, poraďte sa so mnou. 
Ak už bývate v jednom z deviatich tipov domov či bytov a ich číslo na vás pôsobí negatívne, zažívate v rodine stále nepríjemné či smutné skúsenosti, 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
© COPYRIGHT RESERVEDPostup objednania služby:

Začiatok formulára
Pošlite mi e-mail na jankag888@gmail.com
Ja vám pošlem dotazník.
Po doručení vyplneného dotazníka si dohodneme odmenu na základe rozsahu prác.
Pošlem vám buď číslo účtu alebo adresu bydliska, na ktorú môžete odmenu zaslať.
Prijatú platbu vám potvrdím e-mailom.
Do dvoch týždňov od vyplnenia dotazníka a zaslania odmeny vám doručím mailom hotový projekt.
Týmto moja práca nekončí. Kedykoľvek sa budete potrebovať so mnou poradiť, napíšte mi.
A nemusí to byť len o projekte.


 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára