Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)


jankag888@gmail.com

Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


štvrtok 5. júla 2018

Otvorený list pánu premiérovi

Od: Janka Greg <jankagreg328@gmail.com>
Dátum: 5. júla 2018, 21:58
Predmet: Vysielače mobilných operátorov - otvorený list
Komu: premier@vlada.gov.sk


Dobrý deň pán premiér. 

Srdečne Vás pozdravujeme z Banskej Bystrice a samozrejme ako Bystričania Vám držíme palce. 

Preto sa na vás obraciame s dôverou ohľadne vysielačov mobilných operátorov. Na Slovensku sú ľudia znepokojení, že takéto žiariče sa umiestňujú na obytných domoch. V odvysielanom príspevku v Markíze nebola objektívna pravda v tom, že nie sú zaznamenané choroby z takéhoto žiarenia. 
Konkrétne na sídlisku Sásová, Starohorská 6, BB je na obytnom dome umiestnený vysielač. V tomto obytnom dome len v jednom vchode umrelo 6 ľudí. 
V ostatných vchodoch sú vážne ochorenia. Obytný dom, ktorý je v blízkosti tohto vysielača, z neho rodiny
s deťmi odchádzajú bývať do obcí, pretože ich deti začali mať onkologické ochorenia. 
Ako sa môže stať, že jedno bytové spoločenstvo pre vidinu zisku z prenájmu plochy strechy ohrozuje obyvateľov ostatných okolitých obytných domov bez ich vyjadrenia, či s tým súhlasia? 

V Banskej Bystrici práve prebieha pripomienkovanie územného plánu mesta a medzi iným je zaradený aj bod - regulácia vysielačov mobilných operátorov. 
Prešov už vydal smernicu, ako a kde môžu byť umiestnené. 
V príspevku Markízy odznelo správne, že v západných krajinách môžu byť osadené najbližšie 300 m od obytných zón. 

Týmto Vás pán premiér chcem nielen v mene Bystričanov, ale v mene nášho krásneho Slovenska požiadať, aby bol zákon doplnený o reguláciu mobilných operátorov tak, aby nemohli byť osadzované v obytných zónach. 

Nedávno osadili na uvedenej adrese ďalší veľký modul a ani ministerstvo, ani firma z BB, ktorá meria žiarenia - nevie o tejto zmene, hoci operátor je povinný podľa vydaného povolenia urobiť každé 3 roky merania - alebo pri každej zmene. Od kompetentných mám vyjadrenia, že neboli o merania požiadaní, ani o zmene nevedia. 


vážime si vašu prácu aj vaše postoje a tešíme sa, že sme z jedného mesta :)

Preto veríme, že prvoradou úlohou a vašim cieľom pri plošnom pokrytí signálu - bude zdravie obyvateľstva. 

No nie vyhláseniami úradov o neškodnosti žiarenia, ale konkrétnymi krokmi o územnej regulácii osadenia vysielačov mobilných operátorov mimo území obytných zón. Takýto krok a postoj 
k ľuďom bude mimoriadne cenený. Lebo pokrok musí ísť ruka v ruke so zdravím a bezpečím obyvateľstva. Inak to nie je pokrok. 

S touto problematikou na môj podnet sa osobne zaoberal aj pán primátor BB MUDr. Nosko, poslanci BB, neziskové organizácie, ... jednoducho toto je téma, ktorá sa už nedá obísť ani v našom meste, ani v ostatných mestách. 

Držíme vám palce a veríme, že aj túto lobby vašou silou osobnosti prekonáte. 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára