Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)


jankag888@gmail.com

Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


sobota 12. septembra 2015

Energetickí upíri III.

Už som písala vo viacerých článkoch, aké prostredie nám odoberá energiu a negatívne pôsobí na náš imunitný systém.
V tomto článku sa zameriam na živly - voda, drevo, oheň, zem a kov.

Týchto päť živlov sa nachádza v prírode, vo zvieratách, v ľuďoch. Ak sú vyvážené, je to krásne plynutie času... pokoj, mier, harmónia, láska. 
Ak  jeden z nich sa vychýli, spôsobí to ich nevyváženosť a nepríjemné sprievodné javy. V prírode to už poznáme. Ak zle hospodárime s lesmi, môžeme očakávať záplavy. Ak je sucho a horúco, môžeme očakávať lesné požiare. Ak viac staviame ako pestujeme, nemá kde rásť živel drevo, teda plodiny, stromy. Tých príkladov vzájomnej spojitosti živlov a ich nevyváženosti v prírode je veľa. Na nasledujúcom grafe sú znázornené vzťahy živlov medzi sebou. Sami sa môžete pokúsiť nájsť príklad 

z prírody alebo aj z výrobného procesu, z domáceho hospodárenia a pod. Ak napr. spálime drevo ohňom, tak popol je výborný ako hnojivo pre zem.  
Tieto vzájomné väzby živlov fungujú aj v ľudskom organizme. Východná medicína ich pozná veľmi dobre. O tom môžem napísať článok neskôr. 

Teraz chcem poukázať na to, že ak v ľudskom tele jeden zo živlov je vychýlený, je ho málo alebo príliš veľa, spôsobuje to nerovnováhu aj u ostatných živloch a výsledkom sú mnohé psychické aj fyzické choroby. Toto ich vzájomné pôsobenie dostávame do vienka už prvým nádychom. Teda pri našom narodení. V každom čase, v každej minúte je ich vzájomné pôsobenie v prírode rôzne a my v čase narodenia preberáme ich aktuálny stav. Osobný živel vieme určiť podľa dňa narodenia. Jeho percentuálne zastúpenie oproti ostatným živlom vieme zistiť porovnaním živlov z hodiny narodenia, dňa narodenia, mesiaca aj roka narodenia. 

Teda aj náš osobný živel, ak je nevyvážený, je nám energetickým upírom.

Obyčajne poznáte, aký živel je treba u vás podporiť svojimi obľúbenými farbami, alebo obľúbenými chuťami. Človek len nasleduje potreby svojho organizmu. 

Napríklad človek, u ktorého je osobný živel silné drevo, potrebuje ho kontrolovať ohňom, kovom a aj zemou. Teda tieto tri živly v organizme podporiť, aby silným drevom neboli utláčané. Inak takýto človek je zlostný, nervózny, má problémy so žlčníkom, 
s pečeňou, so vzťahmi, nedarí sa mu v práci. Bolia ho bederné kĺby.
Čo takýto človek potrebuje? Potrebuje pre seba vhodné prostredie, vhodný interiér, vhodnú garderóbu, vhodné potraviny, vhodný druh práce. 
Teda mnohým ľuďom a vzťahom sa dá takto pomôcť. Nemusí to byť vyslovene zlý človek sám od seba, ale jeho nevhodné okolnosti na neho neblaho vplývajú a z toho je nervózny a zlostný. 
Nemusí to byť vyslovene upír našich energií, len sa tak prejavuje, lebo nemá to, čo potrebuje pre svoj zdravý rast a napredovanie. 

Chcete zistiť, ako je to u vás? Alebo u vás všetkých doma? Alebo u vás partnerov?
A chcete vedieť, ako komu treba pomôcť?Napíšte mi:

meno, priezvisko
dátum narodenia, čas narodenia
obľúbené farby


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára