Pre vás

Nepýtaj sa, čo svet potrebuje, spýtaj sa sám seba, vďaka čomu ožívaš.

A potom choď a rob to.

Pretože, čo tento svet potrebuje,

sú ľudia, ktorí ožili.

Harold Whitman

https://www.youtube.com/watch?v=XD22185zSlA

Verte, že ja vás oživím:)jankag888@gmail.com
Autorské právo
Články môžete publikovať len s mojim súhlasom
a s aktívnou adresou na môj blog.

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Horatius


streda 17. júla 2013

Povzbudenie a liečenie

Ježiš ti odovzdal svoju moc a autoritu
Mt 28, 18-19

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda …“
Keď Boh stvoril zem, odovzdal človeku moc vládnuť na všetkým na zemi (Gn 1,26). No keď človek zhrešil, odovzdal túto moc Satanovi, ktorý sa takto stal pánom tohto sveta. Satan zo sebou priniesol choroby, chudobu, útlak, bolesť, stratu a smrť. Pokazil a kazí všetko, čo môže.

Možno sa pýtaš, prečo Boh nechytil diabla pod krk a nevyhodil ho zo záhrady?“

Boh to urobiť nemohol, pretože Boh je spravodlivý Boh. Bol to človek, ktorý odovzdal Satanovi moc a tak to musel byť človek, ktorý mu ju vezme. A Boh to tak aj skrze Človeka urobil. Ten Človek sa volá Ježiš!

Svojou smrťou na kríži Ježiš spravodlivo obnovil všetko, čo človek hriechom stratil. Preto tesne predtým, ako vystúpil na nebesia, povedal:

 „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda …“ Týmito slovami Ježiš prenáša svoju moc nám. Rovnakú autoritu nad búrkami, zlými duchmi, chorobou ba dokonca smrťou ako mal On, máme teraz my.

A tak keď máš v škole dieťa a vyčíňa tam žltačka, poznaj svoju moc v Kristovi a vo svojej autorite sa môžeš pomodliť a povedať:

 „Mocou, ktorá mi bola daná v Ježišovom mene prehlasujem, že tento vírus sa nedotkne mojich detí. Ježišova krv ich ochráni.“

Ak tvoja mama zomrela na rakovinu lymfatických uzlín, ak sa otec upil k smrti, ak máš v rodine históriu akejkoľvek choroby, stoj v autorite a dôvere:

 „Tou istou mocou, akou Ježiš uzdravoval chorých a kriesil mŕtvych, touto mocou v Jeho mene lámem každú dedičnú chorobu a dispozíciu k tejto chorobe. Jeho krvou a Jeho ranami som bol uzdravený!“

Priateľ môj, moc, ktorú ti Boh prinavrátil, nie je iba mocou nad zemou, ktorú mal človek pred pádom. Dnes stojíš v Ježišovej autorite a úplne moci nad nebom i zemou!


Povzbudenia na každý deň

Si slobodný. Si prijatý. Neboj sa teda, choď a ži život naplno!

http://zamyslenia.rybka.sk/?cat=1Ty ma chrániš Pane môj

Na tejto linke nájdete 21 videí od pani Ivanky Adamcovej:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára